Sinds dit schooljaar mag er op geen enkele school in het land nog gerookt worden. Wij hanteren deze regels dan ook.