Pesten en agressie zijn zaken die wij als school totaal niet accepteren. Hier treden wij dan ook hard tegen op. Om te voorkomen dat dit plaatsvindt, hebben wij in de eerste week van het schooljaar een introductieprogramma dat  gericht is op kennismaken met elkaar. Wie een ander kent, zal namelijk minder snel negatief gedrag tegen de ander vertonen. Daarnaast wordt er tijdens de mentorlessen (de eerste zeven weken van het schooljaar zijn er twee mentorlessen per week) aandacht besteed aan deze onderwerpen. Ook hebben wij een brugklaskamp dat in het teken staat van groepsvorming.