Gemini College
Gouden handen én praktijkervaring: daar kom je ver mee!
Gemini college
Gouden handen én praktijkervaring: daar kom je ver mee!

Gouden handen én praktijkervaring: daar kom je ver mee!

Het Gemini Vakcollege

Het Gemini Vakcollege is de opleiding voor een leerling met een vmbo basis- en/of kaderberoepsgericht advies. Ook met het advies vmbo met leerwegondersteuning (lwoo) kun je onder bepaalde voorwaarden bij ons terecht.

Onze profielvakken zijn gericht op het werk in de praktijk. Zo krijg je bijvoorbeeld Engels en leer je de termen die later van pas zullen komen in jouw sector. Er zijn drie verschillende profielen waarin jij jouw interesse en talenten kunt ontdekken!

Vakkundig opgeleid

Het Gemini Vakcollege

Je hebt de keuze
uit drie profielen.

Elke opleiding
duurt 4 jaar.

Ongeveer 10 tot 12 uur praktijkles per week.

Je wordt een echte
vakman of vakvrouw.

Natuurlijk krijg je ook vakken als Nederlands, Engels en wiskunde.

Optimale kansen
op een leuke baan.

Goede
leerlingbegeleiding.

LWOO ondersteuning mogelijk.

Zeer goede
examenresultaten.

Ontdek het zelf

Profielen

Ontdek de drie profielen op het vakcollege! Je kan kiezen uit Bouwen, Wonen en Interieur (BWI), Produceren, Installeren en Energie (PIE) of Zorg en Welzijn (Z&W).

BWI of PIE

Leer over de vakken van de toekomst bij BWI en PIE! Hoe ziet jouw schooljaar eruit? In het tweede leerjaar begin je met een startperiode van een half jaar. Je maakt gericht kennis met algemene vaardigheden en beroepsvaardigheden die behoren tot BWI of PIE. Na de startperiode volgen de POP-gesprekken (Persoonlijk Ontwikkelings Plan) waarbij je een keuze gaat maken voor bouw, meubel of design in het geval van BWI. Of je kiest voor installelektro of metaal in het geval van PIE.

BWI

Profielvakken:

 • Bouwproces en bouwvoorbereiding
 • Bouwen vanaf de fundering
 • Hout- en meubelverbindingen
 • Design en decoratie

Keuzevakken:

 • Daken en kapconstructies
 • Meubel maken
 • Schilderen van hout- en steenachtige ondergronden
 • Schoonmetselwerk
 • Interieurontwerp en design

PIE

Profielvakken:

 • Ontwerpen en maken
 • Bewerken en verbinden van materialen
 • Besturen en automatiseren
 • Installeren en monteren

Keuzevakken:

 • Booglasprocessen
 • Praktisch booglassen
 • Plaat- en constructiewerk
 • Verspaantechniek
 • Drones (nog niet aangeboden)
 • Woon- en kantoortechnologie
 • Utilietietsinstallaties
 • Drinkwater en Sanitair
 • Klimaattechnologie
 • Koudetechniek

LWOO

Meer over LWOO – Een leerling kan naast het reguliere lesaanbod behoefte hebben aan extra didactische en/of pedagogische begeleiding. Dit kan Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) zijn als er cognitief uitzicht is op een diploma in de VMBO-leerwegen.

De basisschool meldt leerlingen met LWOO-ondersteuningsbehoefte aan bij het traject Zorg In Beeld (ZIB) van Koers VO. Het Gemini vraagt bij dit samenwerkingsverband een indicatie voor LWOO aan.

Op het Gemini College worden leerlingen geplaatst in het Vakcollege met VMBO basiskader-leerlingen in klassen van 15-20 leerlingen. Door deze kleine groepen kunnen de vakdocenten naast de groepsinstructies, indien nodig, meer aandacht en uitleg ook aan individuele leerlingen geven. In het 2e leerjaar zitten de leerlingen indien mogelijk in niveaugroepen: Basis (met en zonder LWOO) en Kader (met en zonder LWOO). Naast de klassikale theorie-uren zijn er uren in het flexrooster, waarin de vakdocenten leerlingen met een LWOO indicatie extra kunnen ondersteunen.

Criteria voor LWOO

 • Een IQ tussen 75-90.

 • Leerachterstanden van 25-50% op 2 van de 4 domeinen (technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen) waarbij de combinatie van alleen spelling en technisch lezen niet voldoende is.

Of
 • Een IQ tussen 91-120.

 • Leerachterstanden van 25-50% op 2 van de 4 domeinen (technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen) waarbij de combinatie van alleen spellen en technisch lezen niet voldoende is.

 • Een leerbelemmerende sociaal-emotionele problematiek.

Zorg en Welzijn

Vind je het leuk om mensen te helpen of te verzorgen? Ben je graag vooral praktisch bezig? Dan is het profielvak Zorg en Welzijn iets voor jou!

Naast de ‘gewone’ vakken krijg je praktijkles op het zorgplein. Daar steek je hartstikke veel van op. Dat komt vooral omdat de praktijk in het lokaal is nagemaakt. Zo ontdek je hoe het is om in een ziekenhuis, een kapsalon of een kinderdagverblijf te werken. Je leert hoe je goed moet omgaan met verschillende mensen: kinderen, jongeren, ouderen, zieken en gehandicapten. Maar je leert ook koken en krijgt les in haarverzorging. Alles om je goed voor te bereiden op je toekomstige baan.

Zowel jongens als meisjes kunnen in de zorg, welzijn of dienstverlening terecht voor een prachtig beroep. Zo kun je na een opleiding aan het Vakcollege gaan werken met bijvoorbeeld zieken, gehandicapten of ouderen. Of wie weet ontdek je wel dat je het allerliefst met kinderen werkt en kom je terecht in de kraamzorg, kinderopvang of buitenschoolse opvang. Ook kun je kapper of schoonheidsspecialiste worden. Of in een restaurant of het toerisme gaan werken. Allemaal werk waarin je veel met mensen te maken krijgt!

Ontdek de voorgeschreven modules en keuzevakken

De voorgeschreven modules:

 • Mens en gezondheid
 • Mens en omgeving
 • Mens en activiteit
 • Mens en zorg

Wij werken met keuze routes;

 • Beauty, met de vaste keuzevakken;
  • Haarverzorging
  • Huidverzorging
  • Ondernemen
  • Mode & Design
 • Events & catering, met de vaste keuzevakken;
  • Facilitaire dienstverlening
  • Bijzondere keuken
  • Recreatie
  • Voorkomen van ongevallen en EHBO
 • Human & health, met de vaste keuzevakken;
  • Assisteren in de gezondheidszorg
  • Welzijn, kind & jongere
  • Ondersteunen bij sport & beweging
  • Technieken binnen Z&W