Onze school heeft meerdere toezichthouders in dienst. Deze surveilleren tijdens de pauzes in de drie aula’s en op het plein. Ook de docenten en directieleden houden toezicht.