Gemini College
Aanmelden bij het Gemini College
Gemini College
Aanmelden bij het Gemini College

Het Gemini College

Aanmelden

We vinden het erg fijn dat je je wilt aanmelden voor onze school en weten zeker dat je de juiste keuze hebt gemaakt!

Aanmeldingsmomenten 2025-2026

De aanmeldingsmomenten voor schooljaar 2025-2026 zijn momenteel nog niet bekend.

Aanmelden brugklas

Voor de aanmeldingsmomenten verzoeken wij u het volgende aanmeldingspakket mee te nemen:

  1. Een ingevuld aanmeldingsformulier
  2. Het adviesblad van de basisschool met de unieke code
  3. Het ingevulde formulier medische zaken
  4. Een kopie van het ID
  5. Een ingevuld formulier ondersteuningsbehoeften
  6. Een ingevulde lijst voorkeursscholen

Uiteraard hebben we deze formulieren ook op school en kunt u deze nog tijdens het gesprek invullen.

Het is ook mogelijk om tijdens de aanmeldingsmomenten nog vragen te stellen aan ons. We vertellen u graag meer over de school.

Bent u niet in de gelegenheid om je op deze middagen aan te melden, dan is er altijd de mogelijkheid om in deze periode dagelijks op school langs te komen. Het ingevulde aanmeldingspakket kan dan ingeleverd worden bij onze leerlingenadministratie. Deze is bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur.

Aanmelden hogere leerjaren

Het is mogelijk om een leerling aan te melden voor leerjaar 2 of hoger. In dat geval dienen de ouders contact op te nemen met de verantwoordelijke afdelingsmanager. U kunt de afdelingsmanager mailen om een afspraak te maken. Graag de onderstaande formulieren meesturen.

Afdelingsmanager VMBO B/K leerjaar 1 t/m 4: – mevr. W.M. Maliepaard – ineke.maliepaard@ozhw.nl

Afdelingsmanager mavo en mavo/havo leerjaar 2 t/m 4: – dhr. J.G. van Sichem  – jurgen.van.sichem@ozhw.nl

Afdelingsmanager leerjaar 1 mavo-havo-vwo: – dhr. W.A. van Zelst – wim.van.zelst@ozhw.nl

Afdelingsmanager havo, havo/vwo en vwo leerjaar 2 t/m 6: – dhr. V.H. Reimering – vincent.reimering@ozhw.nl

U kunt de afdelingsmanager mailen om een afspraak te maken. Graag de volgende formulieren meesturen.

  1. VO-VO formulier (ingevuld door de huidige school)
  2. Schooladviesformulier (ingevuld door de huidige school)
  3. Toestemmingsverklaring (in te vullen door de ouders)
  4. Actuele cijferlijst

Voorkeurslijst bij schooladviezen

Gemini College

Advies vmbo-basis/kader

Op het aanmeldformulier geeft u aan voor welk vakcollege u uw zoon of dochter aanmeldt.

In de vakcolleges van het Gemini College zitten leerlingen met en zonder leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) bij elkaar in kleinere klassen. Heeft uw kind een advies voor vmbo-basis met lwoo of vmbo-kader met lwoo, dan kunt u dit op het aanmeldformulier aankruisen.

Advies mavo, havo, vwo

Op het Gemini College werken we met mavo-, mavo/havo-, havo-, havo/vwo- en vwo-klassen. Leerlingen worden geplaatst op basis van het advies van de basisschool.

Ouders krijgen schriftelijk bericht over het toelatingsbesluit. Wij volgen hierin het tijdpad van Koers VO.

Mocht er sprake zijn van overaanmelding, dan krijgen leerlingen die afkomstig zijn van basisscholen in Ridderkerk en leerlingen die al een broer of zus op het Gemini hebben voorrang.

Contact

Heeft u nog vragen?

Schroom dan niet om contact met ons op te nemen! Wilt u ons bellen of mailen voor een afspraak? Klik dan hier voor onze contactgegevens. 

Directeur Gemini College Ridderkerk

dhr. C.G. Langenberg
gerard.langenberg@ozhw.nl

Afdelingsmanager VMBO B/K leerjaar 1 t/m 4

mevr. W.M. Maliepaard
ineke.maliepaard@ozhw.nl

Afdelingsmanager mavo en mavo/havo leerjaar 2 t/m 4

dhr. J.G. van Sichem
jurgen.van.sichem@ozhw.nl

Afdelingsmanager leerjaar 1 mavo-havo-vwo

dhr. W.A. van Zelst
wim.van.zelst@ozhw.nl

Afdelingsmanager havo, havo/vwo en vwo leerjaar 2 t/m 6

dhr. V.H. Reimering
vincent.reimering@ozhw.nl