Waar wij voor staan

Het Gemini College is een fijne plek om van alles te leren. Leerlingen kunnen ontdekken wat bij hen past en natuurlijk een goed diploma behalen. We dagen hen uit om nieuwsgierig te zijn, om te durven en te doen, en om fouten te maken. Dit doen we in een school waar aandacht is voor de individuele leerling en voor elkaar, zodat iedereen zichzelf en de ander leert kennen. Ook in een internationale context. Cambridge Engels, leren in een digitale omgeving, leuke en leerzame activiteiten in binnen- en buitenland en een optimale doorstroming naar vervolgonderwijs op alle niveaus: wij dagen elke leerling uit het beste uit zichzelf te halen!

Onze kwaliteiten

Bij het Gemini College hechten we veel waarden aan kwaliteit. En daarmee aan de tevredenheid van onze leerlingen, hun ouders en ons personeel. Wij checken die tevredenheid regelmatig en streven hierbij naar continue verbetering. Op de website www.scholenopdekaart.nl kun u zelf onze schoolprestaties bekijken. U vindt hier meer informatie over o.a. schoolkosten, aantal leerlingen, slagingspercentages, samenwerkingsverbanden met andere scholen en waardering.

De 2-jarige brugperiode en de opleidingen

De 2-jarige brugperiode

Met een 2-jarige brugperiode heb je een betere aansluiting op de basisschool. Hiermee krijg je meer ruimte om je talenten te ontdekken.

Het Gemini Vakcollege

Heb je op de basisschool het advies gekregen voor vmbo basis- of kaderberoeps-gericht? Dan kun je op het Gemini Vakcollege terecht.

De Gemini mavo

Heb je op de basisschool vmbo TL (Theoretische Leerweg) advies gekregen? Of zit je tussen vmbo TL en havo in? Dan is het Gemini (H)TL de plek voor jou.

De Gemini havo en vwo

Heb je op de basisschool havo of atheneum-advies gekregen? Dan is het atheneum een goed begin!

Onze school

Digitale leeromgeving

Alle leerlingen van Het Gemini College werken in een digitale leeromgeving op de eigen laptop. Hiermee hebben ze altijd en overal veilig toegang tot het huiswerk, lesrooster, lesmateriaal en opdrachten. Bovendien draagt de digitale leeromgeving bij aan afwisselend onderwijs, betere concentratie en er zijn minder boeken nodig. De laptops worden door middel van een huurkoopcontract via The Rent Company verkregen.

Activiteiten

Natuurlijk is er naast de reguliere lessen ook tijd voor fun en ontspanning. Op het Gemini College worden elk jaar leuke en leerzame activiteiten georganiseerd. Zoals excursies, werkweken, klassenavonden en toneelavonden. Ook laten we onze leerlingen kennismaken met bijzondere sporten zoals schermen, roeien, schaatsen of fitness. Brugklassers beginnen hun carrière bij ons op school meteen met een kennismakingsprogramma.

Internationalisering

Het Gemini College opent grenzen. Via internet en uitwisselingsprojecten maken onze leerlingen kennis met leerlingen uit andere landen en hun (school-)cultuur. Zo ontwikkelen zij een open blik naar Europa en het Europees Staatsburgerschap. We hebben contact met scholen in o.a. Frankrijk, Spanje, Duitsland, Italië, Finland en Estland.