Onze school

Welkom op het Gemini College!

Uniek onderwijs voor de beste versie van jezelf!

Ontdek onze school

Waar wij voor staan

Het Gemini College is een fijne plek om van alles te leren. Leerlingen kunnen ontdekken wat bij hen past en natuurlijk een goed diploma behalen. We dagen hen uit om nieuwsgierig te zijn, om te durven en te doen, en om fouten te maken. Dit doen we in een school waar aandacht is voor de individuele leerling en voor elkaar, zodat iedereen zichzelf en de ander leert kennen. Ook in een internationale context. Cambridge Engels, leren in een digitale omgeving, leuke en leerzame activiteiten in binnen- en buitenland en een optimale doorstroming naar vervolgonderwijs op alle niveaus: wij dagen elke leerling uit het beste uit zichzelf te halen!

Het Gemini College

Onze kwaliteiten

Op het Gemini College hechten we veel waarden aan kwaliteit. En daarmee aan de tevredenheid van onze leerlingen, hun ouders en ons personeel. Wij checken die tevredenheid regelmatig en streven hierbij naar continue verbetering. Op de website www.scholenopdekaart.nl kan u zelf onze schoolprestaties bekijken. U vindt hier meer informatie over o.a. schoolkosten, aantal leerlingen, slagingspercentages, samenwerkingsverbanden met andere scholen en waardering.

Ontdek onze opleidingen

Meer weten over de opleidingen?

Vakcollege

Heb je op de basisschool het advies gekregen voor vmbo basis of kader? Dan kun je op het Gemini Vakcollege terecht. Je kunt kiezen uit de profielen Bouwen, Wonen en Interieur, Produceren, Installeren en Energie, Zorg & Welzijn en Dienstverlening en Producten.

Mavo

Heb je op de basisschool mavo (theoretische leerweg) of mavo/havo advies gekregen? Dan krijg je na de tweejarige brugperiode op mavo de kans te ontdekken hoeveel uitdaging jij aankunt. Wie weet stroom jij door naar havo of ga je na het behalen van jouw mavo-diploma naar het mbo!

Havo

Heb je op de basisschool het advies voor havo of havo-vwo gekregen? Dan krijg je na de tweejarige brugperiode op havo of vwo de kans om te ontdekken hoeveel uitdaging jij aankunt. Je kan ook na het behalen van je havo-diploma doorstromen naar het vwo of naar het hbo.

Vwo

Heb je op de basisschool vwo-advies gekregen? Dan krijg je na de tweejarige brugperiode op vwo de kans om je interesses en talenten te ontwikkelen op het gebied van sport en gezondheid, kunst en cultuur, mens en maatschappij of natuur en techniek.