Gemini College
Hoe zie jij je toekomst?
Gemini college
Hoe zie jij je toekomst?

Het Gemini College

Tweejarige brugperiode

Een nieuwe school, een grote stap, veel veranderingen en nog veel meer keuzes. Als brugger is het niet altijd even makkelijk en daarom bieden wij een tweejarige brugperiode. Waarom? Omdat wij erin geloven dat een gerichte aanpak meer kans, tijd en ruimte biedt om te ontdekken wat jouw talenten zijn!

Maar wat houdt dat nou in zo’n ‘tweejarige brugperiode’? Het zorgt voor een natuurlijke overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs, zonder al direct te moeten kiezen voor een specifiek opleidingsniveau. Bovendien besteden we veel aandacht aan… jou! Wie ben jij? Wat kan jij? En wat wil jij? Belangrijke vragen waar vaak niet zo snel een antwoord op is te vinden. Samen met jou gaan we op ontdekking naar de antwoorden!

Uitgangspunt

“Alle kinderen zijn verschillend!” 

Dat is het uitgangspunt van de tweejarige brugperiode!

Hierbij gaan wij uit van jouw natuurlijke nieuwsgierigheid. We bieden een actief aanbod van leeractiviteiten zodat je het beter begrijpt én onthoud.

Samen leren en werken biedt mogelijkheden tot het ontwikkelen van sociale en communicatieve vaardigheden.

Wij begrijpen dat het soms lastig is om de samenhang te zien tussen de verschillende vakken die je krijgt. ‘Leren in samenhang’ betekent onder andere dat leerkrachten de verbanden tussen de inhoud uit de verschillende vakken en leergebieden aanbrengen.

Je vindt iets leuk, je kan iets goed, maar… wat kan je er nou later mee doen? Samen met jou gaan we op ontdekking naar je talenten, maar bovendien kan je verkennen hoe je die talenten kan toepassen in de praktijk. Zo komt jouw ambitie het beste tot zijn recht!

Wel zo fijn: wij maken gebruik van een doorlopende leerlijn van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en van de onderbouw naar de bovenbouw. Dat houdt in dat we begeleiden bij de overgang zodat de overstap een positieve groei-ervaring wordt!

Pluspunten

Alle leerdoelen die horen bij niveau en leerjaar.

Ontwikkel procesvaardigheden, zoals samenwerken, zelfstandig werken, ict, reflecteren, evalueren en nog veel meer.

Ga aan de slag met het herkennen, beschrijven en toepassen van informatie.

Creëer, ontwerp, produceer en plan jouw idee.