• Aanmelden

  Voor het Gemini College

Aanmelden bij het Gemini College Ridderkerk en de aanmeldingsmomenten

Bent u op de informatiemiddag geweest of heeft uw kind deelgenomen aan de kennismakingslesjes en kiest u voor het Gemini College Ridderkerk? Dan heeft u de mogelijkheid om uw kind in de periode van 21 februari t/m 18 maart dagelijks aan te melden. Heeft u nog wat vragen of wilt u graag samen met uw kind nog even persoonlijk kennis komen maken? Dan zien we u graag op een van onze speciale aanmeldingsmomenten zoals aangegeven in onderstaande kalender. De aanmeldingsmomenten worden gehouden in maart.

Voor de aanmeldingsmomenten verzoeken wij u het volgende aanmeldingspakket mee te nemen:

 1. Een ingevuld aanmeldingsformulier
 2. Het adviesblad van de basisschool met de unieke code (klik hier voor aanvullende informatie)
 3. Het ingevulde formulier medische zaken
 4. Een kopie van het ID
 5. Een ingevuld formulier ondersteuningsbehoefte
 6. Een ingevulde lijst voorkeursscholen

Uiteraard hebben we deze formulieren ook op school en kunt u deze nog tijdens het gesprek invullen.

Het is ook mogelijk om tijdens de aanmeldingsmomenten nog vragen te stellen aan ons. We vertellen u graag meer over de school.

Bent u niet in de gelegenheid om je op deze middagen aan te melden, dan is er altijd de mogelijkheid om in deze periode dagelijks op school langs te komen.” Het ingevulde aanmeldingspakket kan ook ingeleverd worden bij onze leerlingenadministratie. Deze is bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur.

De aanmelddagen 2022-2023 worden bekend gemaakt via deze pagina

DATA 2022

AANMELDINGSMOMENTEN 2022-2023

Om uw kind aan te melden worden er het nieuwe schooljaar 2022-2023, naast de Open Dagen, speciale inschrijfmomenten georganiseerd. Na binnenkomst nemen we met u de formulieren door en kunnen we uw kind gezamenlijk inschrijven. De medewerkers kunnen u helpen met de eventuele vragen en samen zorgen we ervoor dat de aanmelding compleet is. Houd u onze website in de gaten voor alle aanmeldingsmomenten

U kunt ook een aparte afspraak maken.

Voorkeurslijst bij schooladviezen

Advies VMBO Basis/Kader zonder LWOO

In de Vakcolleges van het Gemini College zitten leerlingen met en zonder LWOO bij elkaar in kleinere klassen.

Heeft uw kind een VMBO-Basis of VMBO-Kader advies zonder LWOO, dan kunt u zonder problemen de brugklas VMBO-Basis/Kader met LWOO aankruisen. Via het aanmeldformulier geeft u aan voor welk Vakcollege u uw zoon of dochter aanmeldt. Als er geen LWOO-ondersteuning door de basisschool in het advies is meegegeven, krijgt uw kind hier op het Gemini College ook niet mee te maken.

Advies Havo

Op het Gemini College werken we met mavo/havo- en havo/vwo-klassen. Er staat dus geen aparte havo-klas voor het Gemini College op de voorkeurslijst. Heeft uw kind een enkelvoudig havo-advies, dan kunt u met de basisschool bespreken welke klas het meest passend zou zijn. U kunt ook uitgaan van uw eigen voorkeur. Het Gemini College neemt een plaatsingsbesluit. Een ander besluit dan uw eerste voorkeur zal nooit zonder afstemming met de basisschool en u als ouders genomen worden.

U krijgt van ons schriftelijk bericht over het toelatingsbesluit. Wij volgen hierin het tijdpad van Koers VO.

Mocht het Gemini College Ridderkerk te maken krijgen met overaanmelding, dan geven wij voorrang aan leerlingen die afkomstig zijn van OZHW-basisscholen in Ridderkerk en aan leerlingen van wie al een broer of zus op het Gemini zit.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met de voorzitter van onze toelatingscommissie: 0180-486999.

Ontdek de pluspunten van het Gemini College

   • Diverse opleidingen/niveaus mogelijk: vwo, havo, mavo (= Theoretische Leerweg en Gemengde Leerweg met het profiel Dienstverlening en Producten + eventueel doorstroom naar havo) en Vakcollege (vmbo basis en kader) met de profielen Bouwen Wonen en Interieur; Produceren Installeren en Energie; en Zorg en Welzijn.
   • Een aparte havo klas en aparte vwo-klas met vakken als Spaans, Klassieke Culturele Vorming en filosofie
   • Hoog slagingspercentage met een gemiddelde van 93% (in 2020 ondanks Corona zelfs 99%)
   • De resultaten in het schooljaar waren uitstekend te noemen. Hieronder de slagingspercentages per afdeling:
   • VMBO Basis    100%
    VMBO Kader  100%
    MAVO                 100%
    HAVO                    90%
    VWO                      95%
   • Een Flexrooster waarbij het ontdekken en ontplooien van de talenten van uw kind centraal staan. Onderwijs op maat.
   • Maatschappelijke betrokkenheid met pijlers als: Veiligheid, Gezondheid, Burgerschap en Talentontwikkeling
   • Lessen op de eigen afdeling
   • Uitgebreide begeleiding en ondersteuning

Een eigen chromebook

Iedereen heeft op basis van een huur- of koopovereenkomst een Chromebook. Hiermee heeft uw kind thuis en op school toegang tot het leerplatform waar hij/zij onder andere leermiddelen, opdrachten, huiswerk, lesroosters en cijfers kan vinden. Ook kunnen ze e-mailen met de docenten en klasgenoten en werkstukken en opdrachten digitaal inleveren. Op deze manier blijft de schooldag zo afwisselend en zo leuk mogelijk en werken ze altijd met actuele informatie!

Contact

Heeft u nog vragen? U kunt altijd samen met uw kind een afspraak maken met de directeur of de afdelingsmanager van de opleiding.

Directeur Gemini College Ridderkerk:
dhr. Gerard Langenberg (gerard.langenberg@ozhw.nl)

Gemini Vakcollege vmbo-bk:
mevr. Ineke Maliepaard (ineke.maliepaard@ozhw.nl)

Gemini mavo:
dhr. Jurgen van Sichem (jurgen.van.sichem@ozhw.nl)

Gemini havo, havo-vwo en vwo brugklas
dhr. Wim van Zelst (wim.van.zelst@ozhw.nl)

Ook kunt u bellen voor een afspraak via telefoonnummer (0180) 48 69 99