Gemini College
Aanmelden bij het Gemini College
Gemini College
Aanmelden bij het Gemini College

Het Gemini College

Aanmelden

Yes! Je bent eruit. Je gaat voor het Gemini College en dat vinden wij hartstikke leuk! Nu is het belangrijk om je aan te melden. Lees hieronder meer over de aanmeldingsmomenten.

Aanmeldingsmomenten 2023-2024

Om uw kind aan te melden worden er het nieuwe schooljaar 2023-2024, naast de Open Dagen, speciale inschrijfmomenten georganiseerd. Na binnenkomst nemen we met u de formulieren door en kunnen we uw kind gezamenlijk inschrijven. De medewerkers kunnen u helpen met de eventuele vragen en samen zorgen we ervoor dat de aanmelding compleet is. De aanmeldingsmomenten worden op twee locaties gehouden.

Voor aanmeldingen vmbo basis/kader:
Prinses Margrietstraat 163, Ridderkerk
088- 329 094 0

Voor aanmeldingen mavo, havo en vwo:
Sportlaan 16, Ridderkerk
0180- 486 999

Data aanmeldingsmomenten voor beide locaties:
De data van de aanmeldingsmomenten zijn momenteel nog niet bekend. 

Aanmeldingsformulier

Voor de aanmeldingsmomenten verzoeken wij u het volgende aanmeldingspakket mee te nemen:

  1. Een ingevuld aanmeldingsformulier
  2. Het adviesblad van de basisschool met de unieke code (klik hier voor aanvullende informatie)
  3. Het ingevulde formulier medische zaken
  4. Een kopie van het ID
  5. Een ingevuld formulier ondersteuningsbehoefte
  6. Een ingevulde lijst voorkeursscholen

Uiteraard hebben we deze formulieren ook op school en kunt u deze nog tijdens het gesprek invullen.

Het is ook mogelijk om tijdens de aanmeldingsmomenten nog vragen te stellen aan ons. We vertellen u graag meer over de school.

Bent u niet in de gelegenheid om je op deze middagen aan te melden, dan is er altijd de mogelijkheid om in deze periode dagelijks op school langs te komen.” Het ingevulde aanmeldingspakket kan ook ingeleverd worden bij onze leerlingenadministratie. Deze is bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur.

Voorkeurslijst bij schooladviezen

Gemini College

Advies vmbo basis/kader zonder LWOO

In de Vakcolleges van het Gemini College zitten leerlingen met en zonder LWOO bij elkaar in kleinere klassen.

Heeft uw kind een VMBO-Basis of VMBO-Kader advies zonder LWOO, dan kunt u zonder problemen de brugklas VMBO-Basis/Kader met LWOO aankruisen. Via het aanmeldformulier geeft u aan voor welk Vakcollege u uw zoon of dochter aanmeldt. Als er geen LWOO-ondersteuning door de basisschool in het advies is meegegeven, krijgt uw kind hier op het Gemini College ook niet mee te maken.

Advies mavo, havo, vwo

Op het Gemini College werken we met mavo/havo-, havo/vwo-klassen en een aparte mavo-, havo- en vwoklas. U kunt met de basisschool bespreken welke klas het meest passend zou zijn, maar u kunt ook uitgaan voor uw eigen voorkeur. Het Gemini College neemt een plaatsingsbesluit. Een ander besluit dan uw eerste voorkeur zal nooit zonder afstemming met de basisschool en u als ouders genomen worden.

U krijgt van ons schriftelijk bericht over het toelatingsbesluit. Wij volgen hierin het tijdpad van Koers VO.

Mocht het Gemini College Ridderkerk te maken krijgen met overaanmelding, dan geven wij voorrang aan leerlingen die afkomstig zijn van OZHW-basisscholen in Ridderkerk en aan leerlingen van wie al een broer of zus op het Gemini zit.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met de voorzitter van onze toelatingscommissie: 0180-486999.

Contact

Heeft u nog vragen?

Schroom dan niet om contact met ons op te nemen! Wilt u ons bellen of mailen voor een afspraak? Klik dan hier voor onze contactgegevens. 

Directeur Gemini College Ridderkerk

Dhr. Gerard Langenberg
gerard.langenberg@ozhw.nl

Vakcollege vmbo B/K

Mevr. Ineke Maliepaard
ineke.maliepaard@ozhw.nl

Mavo

Dhr. Jurgen van Sichem
jurgen.van.sichem@ozhw.nl

Havo, havo/vwo en vwo

Dhr. Wim van Zelst
wim.van.zelst@ozhw.nl