• Leerlingbegeleiding

    Een team van mensen voor een extra steuntje in de rug

Welke leerlingenbegeleiding bieden we op Het Gemini?

Op het Gemini College hebben we een aantal mogelijkheden om je te begeleiden. Je eerste aanspreekpunt is altijd je mentor. Heb je extra hulp of begeleiding nodig, dan regelt je mentor dit.

Mentor

Alle leerlingen op het Gemini College hebben een mentor. Jij dus ook. Deze begeleidt je bij het maken van belangrijke keuzes en verzorgt studielessen en lessen in keuzebegeleiding. Als je problemen hebt of als je extra hulp of meer begeleiding nodig hebt, dan kun je ook bij je mentor terecht. Hij of zij is altijd je eerste aanspreekpunt op school. Ook voor je ouders.

Zorgcoördinator

Heb je bij je mentor aangegeven dat je begeleiding of zorg nodig hebt, dan meldt deze je aan bij de zorgcoördinator van het Gemini College. De zorgcoördinator zorgt ervoor dat je zo snel mogelijk de juiste hulp krijgt. Die kan bijvoorbeeld gaan om hulp bij adhd, acties naar aanleiding van pesten of gepest worden of een training sociale vaardigheden. De zorgcoördinator  stuurt het ondersteuningsteam aan waarin de volgende disciplines vertegenwoordigd zijn: orthopedagoog, remedial teacher, begeleider Passend Onderwijs, jeugdverpleegkundige, schoolmaatschappelijk werker en de schoolloopbaancoach.

.

Remedial teaching

De remedial teacher begeleidt leerlingen bij onder andere het omgaan met dyscalculie of dyslexie.

Remedial teaching is tijdelijke pedagogische en/of didactische hulp aan leerlingen met leerproblemen en/of gedragsproblemen als gevolg van leerproblemen. Aan leerlingen met dyslexie en dyscalculie wordt tijdens kennismakingsgesprekken met ouders en kind, tijdens jaarlijkse voortgangsgesprekjes en (waar nodig) individueel advies gegeven. In bijzondere gevallen kan bijles worden aangeboden aan leerlingen van alle opleidingen op het Gemini College. Voor bijles  die niet met dyslexie of dyscalculie te maken heeft, vraagt de school een ouderbijdrage van €10,- per les.

Dyslexie

Het Gemini College beschikt over een dyslexie protocol, waarin beschreven is hoe de school omgaat met (de signalering van) dyslexie en welke hulpmiddelen er zijn.

Protocol dyslexie

Dyscalculie

Het Gemini College beschikt over een dyscalculie protocol, waarin beschreven is hoe de school omgaat met (de signalering van) dyscalculie en welke hulpmiddelen er zijn.

Protocol Dyscalculie

Loopbaanoriëntatie en begeleiding

Tijdens je schoolcarrière moet je regelmatig keuzes maken. Niet alleen je mentor begeleidt je daarbij. Ook de decaan helpt je bij de keuze voor een leerweg, profiel, vakkenpakket en vervolgopleiding. Dat doet hij door het geven van voorlichting, het afnemen van testen en het verstrekken van informatie aan jou en je ouders. Nog belangrijker is, dat je zelf aan de slag gaat in je eigen LOB-dossier met de methode Qompas.

De decaan voor alle opleidingen is dhr. M.A. Andriessen. Leerlingen en ouders die de decaan willen spreken, kunnen een afspraak maken. Op Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is dhr. Andriessen aanwezig. Je kunt hem vinden in lokaal P23 of een e-mail sturen naar
michiel.andriessen@ozhw.nl

Belangrijke informatie voor jouw schoolniveau vind je hier:
•    Decanaat havo/vwo
•    Decanaat mavo
•    Decanaat Vakcolleges

Download hier de informatiegids leerlingbegeleiding 2018 – 2019