• Leerlingbegeleiding

    Een team van mensen voor een extra steuntje in de rug

Welke leerlingenbegeleiding bieden we op Het Gemini?

Op het Gemini College hebben we een aantal mogelijkheden om je te begeleiden. Je eerste aanspreekpunt is altijd je mentor. Heb je extra hulp of begeleiding nodig, dan regelt je mentor dit.

Mentor

Alle leerlingen op het Gemini College hebben een mentor. Jij dus ook. Deze begeleidt je bij het maken van belangrijke keuzes en verzorgt studielessen en lessen in keuzebegeleiding. Als je problemen hebt of als je extra hulp of meer begeleiding nodig hebt, dan kun je ook bij je mentor terecht. Hij of zij is altijd je eerste aanspreekpunt op school. Ook voor je ouders.

Ondersteuningscoördinator

Heb je bij je mentor aangegeven dat je begeleiding of zorg nodig hebt, dan meldt deze je aan bij de ondersteuningscoördinator van het Gemini College. De ondersteuningscoördinator zorgt ervoor dat je zo snel mogelijk de juiste hulp krijgt. Die kan bijvoorbeeld gaan om hulp bij adhd, acties naar aanleiding van pesten of gepest worden of een training sociale vaardigheden. De ondersteuningscoördinator stuurt het ondersteuningsteam aan waarin de volgende disciplines vertegenwoordigd zijn: remedial teacher, begeleider Passend Onderwijs, jeugdverpleegkundige, schoolmaatschappelijk werker en de schoolloopbaancoach.

Anti-pestprotocol

Remedial teaching

De remedial teacher begeleidt leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld bij het omgaan met dyscalculie of dyslexie.

Remedial teaching (RT) is tijdelijke ortho-didactische hulp aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte als gevolg van leerproblemen, een NT2 achtergrond, dyslexie of dyscalculie. RT wordt geboden als deze leerlingen zonder extra ondersteuning niet kunnen functioneren op een bij hun passend niveau.

NT2-leerlingen, leerlingen met recht op leerwegondersteunend onderwijs, leerlingen met dyslexie of dyscalculie worden extra goed in de gaten gehouden door de mentor in samenwerking met de remedial teacher. Zij kunnen in aanmerking komen voor extra ondersteuning van de remedial teacher. De extra ondersteuning kan bestaan uit extra individueel advies, of een periode extra lessen in een klein groepje.

Dyslexie

Het Gemini College is in staat een leerling te screenen op eventuele signalen die wijzen op dyslexie. Het Gemini College beschikt over een dyslexie protocol, waarin beschreven is hoe de school omgaat met (de signalering van) dyslexie en welke hulpmiddelen er zijn.

Protocol dyslexie

 

Dyscalculie

Het Gemini College beschikt over een dyscalculie protocol, waarin beschreven is hoe de school omgaat met (de signalering van) dyscalculie en welke hulpmiddelen er zijn. In uitzonderlijke gevallen kan een leerling met dyscalculie extra ondersteuning krijgen om te leren omgaan met de rekengerelateerde eisen bij vakken als wiskunde en economie. Let op: dit is geen bijles wiskunde.

Protocol Dyscalculie

Loopbaanoriëntatie en begeleiding

Tijdens je schoolcarrière moet je regelmatig keuzes maken. Niet alleen je mentor begeleidt je daarbij. Ook de decaan helpt je bij de keuze voor een leerweg, profiel, vakkenpakket en vervolgopleiding. Dat doet hij door het geven van voorlichting, het afnemen van testen en het verstrekken van informatie aan jou en je ouders. Nog belangrijker is, dat je zelf aan de slag gaat in je eigen LOB-dossier met de methode Qompas.

De decaan voor alle opleidingen is dhr. M.A. Andriessen. Leerlingen en ouders die de decaan willen spreken, kunnen een afspraak maken. Op Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is dhr. Andriessen aanwezig. Je kunt hem vinden in lokaal P23 of een e-mail sturen naar
michiel.andriessen@ozhw.nl