Op het Gemini hebben wij de volgende niveaus :

  • Vmbo-basis met of zonder leerwegondersteuning
  • Vmbo-kader met of zonder leerwegondersteuning
  • Vmbo-gemengde of theoretische leerweg (= mavo) : bij aanmelding wordt er geen   onderscheid gemaakt tussen deze twee niveaus
  • Havo
  • Vwo

De vmbo basis en kaderafdeling bestaat uit verschillende vakcolleges. Dit houdt in dat de leerlingen vanaf klas 1 een richting kiezen waarin ze tot aan het eindexamen les krijgen. We hebben de volgende vakcolleges :

  • Techniek
  • Zorg & Welzijn