De mentor is voor de leerlingen het eerste aanspreekpunt. De mentor is een soort coach die de leerlingen in de breedste zin van het woord helpt. Tijdens de mentorlessen zal de mentor helpen bij het leren leren. Ook zal de mentor voortgangsgesprekken met leerlingen en ouders voeren.