Het eerste uur begint om 08.40 uur en het laatste uur eindigt om 15.45 uur. Dit betekent niet dat iedere leerling iedere dag  van 08.40 – 15.45 uur op school zit. Het eerste en de laatste twee lesuren van de dag zijn flexuren. De leerlingen kunnen deze uren onder bepaalde voorwaarden zelf invullen waardoor zij soms later beginnen of eerder uit zijn.