Dit is afhankelijk van het soort leerproblematiek. Bij de mildere vormen zal de mentor zijn of haar leerlingen helpen. Indien het om zaken zoals bijvoorbeeld dyslexie of faalangst gaat, zal ons ondersteuningsteam de desbetreffende leerling helpen. Samen met dit team wordt een plan gemaakt hoe de leerling het beste geholpen kan worden. Dit plan zal voor iedere leerling anders zijn.