Het aantal lesuren dat een leerling in de week volgt, is per afdeling en per leerjaar verschillend. Omdat wij met een flexrooster werken, hebben de leerlingen maximaal 3 vaklessen van 80 minuten per dag. Vaklessen zijn bijvoorbeeld Nederlands, Engels of wiskunde. De overige uren op een dag zijn de flexuren. Deze uren vullen leerlingen zelf in waardoor het lesrooster per individu verschillend kan zijn.