Het rooster wordt met behulp van het programma Zermelo met de leerlingen gecommuniceerd. In het geval dat eerste of laatste uren uitvallen, mogen de leerlingen later beginnen of zijn ze eerder uit. De tussenuren worden zo veel mogelijk opgevangen. Indien er toch een les uitvalt die niet opgevangen kan worden, hebben de leerlingen de gelegenheid om tijdens een tussenuur alvast een flexuur te draaien waardoor ze eerder uit kunnen zijn.