Onze verzuimcoördinator monitort de gehele dag de absentie van de leerlingen. Indien een leerling niet bij een les aanwezig is, zonder dat de school daar een melding van ouders over heeft ontvangen, zal de verzuimcoördinator of een van de afdelingsassistenten contact met de ouders opnemen. Indien blijkt dat de leerling gespijbeld heeft, zal de leerling de gemiste uren dubbel moeten inhalen. Mocht een leerling vaker spijbelen zal de afdelingsmanager andere maatregelen nemen.

De aanwezigheidsregistratie wordt in het programma Magister bijgehouden. Ouders en/of verzorgers krijgen een eigen account in Magister waardoor ze ook zelf de aan- en of afwezigheid van hun kinderen kunnen monitoren.