De leerlingen uit leerjaar 1 en 2 mogen het schoolplein onder schooltijd niet verlaten. Wij trachten in deze leerjaren het aantal tussenuren tot een minimum te beperken. Indien er toch een les uitvalt die niet opgevangen kan worden, hebben de leerlingen de gelegenheid om tijdens een tussenuur alvast een flexuur te draaien waardoor ze eerder uit kunnen zijn. Indien er toch tussenuren ontstaan, waar geen andere oplossing voor is, mag een leerling alleen met toestemming van de afdelingsmanager het plein verlaten.