Gedurende de eerste week van het schooljaar is er een speciaal introductieprogramma voor de leerlingen. Bij dit programma ligt de nadruk op groepsvorming. Tevens zal er aandacht worden besteed aan het installeren van de Chromebook en het leren werken met de verschillende programma’s op de Chromebook.