Er is geen aparte ingang en/of kantine voor brugklassers. Vanaf dag 1  zijn de leerlingen net als iedere andere leerling onderdeel van onze school. Wij merken dat de leerlingen van de verschillende afdelingen, niveaus en leeftijden in goede harmonie met elkaar leven.