Het Gemini College heeft een actieve ouderraad. De ouderraad helpt bij de organisatie van evenementen, maar is ook een klankbord voor de directie. Zo wordt nieuw beleid vaak getoetst bij de ouderraad en krijgen wij feedback om processen te verbeteren. Ouders die geen lid van de ouderraad zijn, worden regelmatig door middel van enquêtes naar hun mening gevraagd. Wij gaan graag het gesprek aan met ouders/verzorgers die ons feedback willen geven.