In de gevallen dat het niet goed gaat met een kind zullen de ouder(s)/verzorger(s) worden uitgenodigd door de mentor voor een gesprek. Samen zullen we plannen maken om het tij te doen keren.