Gemini college
Schoolkosten
Gemini college
Schoolkosten

Het Gemini College

Schoolkosten

Het Gemini College ontvangt van de overheid financiƫle middelen om onderwijs aan te kunnen bieden. Daarvan kan de school het verzorgen van de lessen, de meeste leermiddelen en de huisvestiging betalen. De bekostiging door de overheid is niet voor alles toereikend. Voor de kosten waarvoor wij geen subsidie ontvangen, vragen wij aan u een bijdrage. De kosten vindt u in onze schoolgids vanaf pagina 20.

Vaste schoolkosten

Dit zijn kosten die elk jaar terugkomen. U kunt hierbij denken aan:

 • Oudervereniging
 • Bijdrage ICT
 • Bijdrage schoolongevallenverzekering
 • Bijdrage overige niet gesubsidieerde schoolkosten
 • Bijdrage kluisje

Wisselende schoolkosten

Daarnaast kan er sprake zijn klasgebonden activiteiten of diensten waarvoor een bijdrage wordt gevraagd. Deze bedragen worden elk jaar opnieuw vastgesteld en kunnen verschillen per leerjaar en per opleiding. U kunt hierbij denken aan:

 • Introductieprogramma
 • Excursies
 • Schoolkamp
 • Programma sport en ontspanning

Kosten voor vrijwillige activiteiten

Uw kind krijgt ook gelegenheid om deel te nemen aan vrijwillige activiteiten. U kunt hierbij denken aan:

 • Cambridge
 • Internationalisering
 • Schoolreisjes naar buitenland en/of pretpark