Het contact met ouders en of verzorgers vinden wij als school heel erg belangrijk. Wij zijn van mening dat wij uw kind niet goed kunnen begeleiden als het contact tussen ouders/verzorgers en de school niet optimaal is. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de ouders/verzorgers.

Voorafgaand aan de start van het schooljaar worden de ouders/verzorgers van de nieuwe leerlingen op school uitgenodigd voor een informatieavond. Tijdens deze informatieavond wordt besproken hoe alles bij ons op school in zijn werk gaat. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat ouders/verzorgers voorafgaand aan de start van het schooljaar kennis hebben gemaakt met de mentor. Hierdoor kunnen zaken die vooraf bij ons bekend moeten zijn ook met de mentor besproken worden.

Uiteraard hebben wij gedurende het schooljaar ook ouderavonden. Zo is er na ieder rapport een ouderavond. De eerste twee rapporten worden door de ouders/verzorgers samen met hun kind opgehaald. Tevens wordt de periode tot aan het rapport geƫvalueerd. Het overgangsrapport wordt wel met de leerling meegegeven.

Nadat het rapport is opgehaald, zal er ook een avond georganiseerd worden waarop ouders/verzorgers in gesprek kunnen gaan met de vakdocenten. Uiteraard kunnen ouders/verzorgers het gehele jaar een verzoek indienen bij de docenten voor een gesprek. Het komt ook voor dat docenten om een afspraak vragen.