Het Gemini College heeft een leerlingenraad waarin leerlingen van alle opleidingen  zijn vertegenwoordigd. Deze raad vergadert samen met de directeur over allerlei onderwerpen met als doel  ervoor te zorgen dat de school een prettige omgeving blijft voor alle leerlingen.

Er zijn geen aparte clubs, maar tijdens de lessen Nederlands wordt aandacht besteed aan lezen; theatervoorstellingen worden georganiseerd rondom thema’s zoals bijvoorbeeld over pesten, sociale media of discriminatie.

De leerlingen van de onderbouw basis/kader krijgen de gelegenheid om gratis deel te nemen aan het sportprogramma van “alleen jij bepaalt”. Samen met een plaatselijke voetbalvereniging krijgen leerlingen die dit willen de gelegenheid om te sporten onder begeleiding van een eigen coach.