Op het Gemini wordt gewerkt met een tweejarige brugperiode. Dit betekent dat leerlingen twee jaar de tijd hebben om zich te bewijzen. Aan het eind van het tweede leerjaar worden leerlingen op het definitieve niveau geplaatst.