• Oudervereniging

Welkom bij de Oudervereniging van het Gemini College

Onze Oudervereniging bestaat uit geïnteresseerde en kritische ouders van kinderen van het Gemini College, die in een dagelijks bestuur zitting hebben. Dit bestuur spreekt en werkt uit naam van alle ouders. Er wordt periodiek overleg gevoerd met de schoolleiding. Wij zetten ons vooral in om mee te werken aan een goed en veilig draaiende school. Daarom vinden wij een open, rechtstreekse en eerlijke dialoog tussen ouders en school van het grootste belang.

De Oudervereniging op het Gemini College wil:

 • de ouders waar nodig informeren;
 • de gelegenheid scheppen tot het stellen van vragen (via e-mail of een brief) en het bespreken en mogelijk oplossen van problemen;
 • ouders betrekken bij de besluitvorming van de school;
 • samen met de school concrete projecten opzetten.

Waarom is de Oudervereniging belangrijk?

De inbreng van de Oudervereniging kan heel waardevol zijn in het hele schooltraject. De Oudervereniging bekijkt de zaken net even vanuit een andere hoek, in een ander daglicht of uit een ander standpunt dan leerkrachten en directie. Hierdoor kan zij meedenken, meehelpen om tot bevredigende oplossingen te komen en andere vragen stellen en opmerkingen maken dan direct betrokkenen.

Wat doet de Oudervereniging?

 • meedenken over de gang van zaken op school;
 • een klankbord zijn voor de directie;
 • beheren van het Ouderfonds;
 • actief aanwezig zijn bij de diploma-uitreikingen;
 • stimuleren en opzetten van projecten;
 • organiseren van informatieavonden over actuele onderwerpen als alcohol, drugs, gameverslaving, puberbrein, omgaan met geld etc.

Wat doen we met uw bijdrage aan het Ouderfonds?

Het Ouderfonds stelt ons in staat om extra activiteiten te bieden en de algemene leeromgeving te verbeteren. Hierdoor voelt uw kind zich nog meer thuis op het Gemini College. De Oudervereniging betaalt (geheel of gedeeltelijk) mee aan:

 • de gemaakte reiskosten voor het kennismakingsprogramma van de brugklasleerlingen;
 • een fotojaarboek en een bescheiden cadeautje voor de afgestudeerden;
 • de kosten van de film in Pathé de Kuip voor alle leerlingen;
 • het organiseren van avonden die voor alle ouders een ‘eyeopener’ kunnen zijn;
 • examenattenties, vlaggen, gedichten, champagne 0%, frietkraam v examenleerlingen
 • praktische, maar door leerlingen erg gewaardeerde zaken voor algemeen gebruik:
  • zitbollen op het schoolplein (2009/2010)
  • picknicktafels op het schoolplein (2010/2011)
  • statafels in de Melkweg (2011-2012)
  • nieuwe bewegwijzering in de school (2012/2013)
  • aanpassing van het schoolplein (2012/2013)
  • activiteiten buiten schooltijd
  • reanimatietraining

Interesse in de Oudervereniging?

Wij nodigen u graag uit om uw interesse in de Oudervereniging om te zetten in daden. Laat het ons weten als u actief wilt zijn in de Oudervereniging. Ook als u iets wilt vragen, ons iets wilt laten weten, wij u ergens bij kunnen helpen of iets kunnen verduidelijken. Stuur een e-mail of een briefje en wij geven u zo spoedig mogelijk antwoord.

De leden van de Oudervereniging

E-mail: ovridderkerk@geminicollege.nl
Postadres: Oudervereniging Gemini College
Postbus 288
2980 AG Ridderkerk