Uw kind aanmelden

U wilt uw kind bij ons op school aanmelden. Wij hebben daartoe twee verschillende aanmeldingsprocedures: u meldt uw kind aan voor de brugklas of u meldt u kind aan tijdens een schooljaar of vanaf klas 2. Bekijk hieronder de aanmeldingsprocedures.

Aanmeldingsprocedure voor de brugklas

Zodra u het definitieve advies van de basisschool schriftelijk hebt ontvangen, kunt u uw zoon of dochter aanmelden bij het Gemini College.

Wij ontvangen graag van u:

  • een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier;
  • een kopie van het ID;
  • het formulier met de unieke code om het onderwijskundig rapport en het schooladvies op te halen in OnderwijsTransparant (voor meer informatie kunt u terecht bij uw basisschool);
  • de ingevulde lijst met voorkeursscholen (deze wordt verstrekt op basisscholen in Rotterdam en omgeving);
  • een ingevuld en ondertekend formulier over medische zaken;
  • een ingevuld en ondertekend formulier over de ondersteuningsbehoefte met evt. bijlagen;

U kunt uw aanmeldpakket inleveren bij onze leerlingenadministratie. Deze is dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur.
Heeft u geen gelegenheid om langs te komen, dan kunt u het pakket ook opsturen naar:
Gemini College Ridderkerk
T.a.v. Leerlingadministratie
Prinses Margrietstraat 263
2983 ED Ridderkerk

U krijgt van ons schriftelijk bericht over het toelatingsbesluit. Wij volgen hierin het tijdpad van de Rotterdamse Plaatsingswijzer. Deze is in zijn geheel opgenomen in de RiBA Plaatsingwijzer.

Mocht het Gemini College Ridderkerk te maken krijgen met overaanmelding, dan geven wij voorrang aan leerlingen die afkomstig zijn van OZHW-basisscholen in Ridderkerk en aan leerlingen van wie al een broer of zus op het Gemini zit.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met Catharina Leeuwis, voorzitter van onze toelatingscommissie: 0180-486999 of Catharina.Leeuwis@ozhw.nl

Aanmelden tijdens een schooljaar of vanaf klas 2

Zit uw kind al in het voortgezet onderwijs en wilt u hem of haar bij ons aanmelden? Wij gaan graag met u en uw zoon/dochter in gesprek. U kunt een afspraak maken via de voorzitter van de toelatingscommissie, Catharina Leeuwis. Hiervoor kunt u bellen naar het algemene telefoonnummer 0180-486999 of een e-mail sturen naar Catharina.Leeuwis@ozhw.nl. Het gesprek vindt plaats bij de betreffende afdelingsmanager.

Aanmeldingsformulier

© Copyright - Gemini College Ridderkerk - Ontwikkeling door ROB Reclame
error: Uit privacy overwegingen is de content van deze website beveiligd