Magister voor leerlingen

Je blijft natuurlijk graag op de hoogte van je resultaten. Al je gegevens over cijfers, aanwezigheid, lesrooster en huiswerk kun je op Magister vinden (een computerprogramma waarmee je toegang hebt tot je persoonlijke gegevens). Je krijgt van ons je persoonlijke inloggegevens. Ook je ouders krijgen een eigen inlog, zodat ook zij jouw resultaten kunnen inzien. Zit je in het voorexamen- of examenjaar, dan kun je hier ook het examenreglement en programma van toetsing en afsluiting (PTA) vinden.