Internationalisering

Jongeren groeien op in een internationale wereld. Dit wordt weerspiegeld in de lesprogramma’s die het Gemini aan haar leerlingen aanbiedt. Bij de projecten die de leerlingen uitvoeren is internet een steeds belangrijker instrument. Hiermee staan zij in contact met leerlingen in andere landen en culturen.

Atheneum, havo en theoretische leerweg

Internationalisering is op onze school een belangrijk onderdeel van het lesprogramma in het atheneum, de havo en de theoretische leerweg. Bij al deze afdelingen hebben we een doorlopende leerlijn internationalisering. Dat houdt in dat onze leerlingen kennis maken met leerlingen uit andere landen en hun (school-)cultuur.

Erasmus +

Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. De gedachte erachter is dat mensen zich voortdurend kunnen ontwikkelen door onderwijs, opleidingen en niet-formeel leren: een leven lang leren.

Internationaal Project Time Warp

Gedurende drie jaar hebben de vijf Europese partnerscholen een Engelstalig computerspel voor leerlingen van ongeveer 12-16 jaar ontworpen genaamd ‘Time Warp’. In dit spel reizen de spelers door Europa in verschillende tijdseenheden (bijvoorbeeld de oudheid, de middeleeuwen, maar ook de moderne tijd). De leerlingen en docenten van de vijf scholen hebben hiervoor, met behulp van beeld en geluidsfragmenten, de vragen en opdrachten bedacht en gemaakt. De thema’s zijn bijvoorbeeld geschiedenis, aardrijkskunde, kunst, muziek, film en sport. Op de Open Avond van 12 december 2016 is dan ook de eerste demoversie gelanceerd.

De ontwikkeling van Time Warp is een unieke samenwerking met onze partnerscholen en laat zien dat internationalisering het mogelijk maakt om grensoverschrijdend samen te werken. Het Gemini College was initiatiefnemer van dit project en is dan ook erg enthousiast om in de toekomst meer internationale projecten op te zetten.

Samenwerking met Europese landen

Binnen de verschillende afdelingen wordt samengewerkt met scholen in onder andere Frankrijk, Spanje, Duitsland, Italië, Finland en Estland. Zo dragen we bij aan de ontwikkeling van een open blik naar Europa en het Europees Staatsburgerschap.

Onze samenwerkingspartners zijn:

In Italie:
Instituto Comprensivo, Sasuolo
In Spanje:
IES “La Vaguada”, Zamora
In Frankrijk:
Collège Marthe Dupeyron
In Duitsland:
Erich Fried Gesamtschule

Uitwisselingsprogramma 2017

Leerlingen hebben niet alleen contact via internet, ze gaan ook bij leerlingen in andere landen en culturen op bezoek. Elk jaar gaan de leerlingen een week naar het buitenland om hun schoolgenoten daar te ontmoeten en verblijven zij in een gastgezin en bezoeken hun school. Omgekeerd komen de buitenlandse studenten een week naar Nederland en zijn onze leerlingen en hun familie het gastgezin.

Meer weten over het uitwisselingsprogramma?

© Copyright - Gemini College Ridderkerk - Ontwikkeling door ROB Reclame
error: Uit privacy overwegingen is de content van deze website beveiligd