• FAQ

  De meestgestelde vragen en antwoorden

FAQ De meestgestelde vragen en antwoorden

De meestgestelde vragen

Zit uw zoon of dochter in groep 8 en bent u zich al aan het oriënteren op een school in het voortgezet onderwijs? Dan is de meestgestelde vragen en antwoorden pagina van het Gemini College Ridderkerk een goede plek om te starten. Onderstaand treft u namelijk de meestgestelde vragen en antwoorden op zaken als school, rooster, veiligheid en kennismakingsmomenten. Staat uw vraag er niet bij of heeft u naar aanleiding van deze pagina extra vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

SNELMENU

Het schoolgebouw    I   Het onderwijs   I    De brugklas    I    Lessen en tijden   I    Ouders    I   Veiligheid en regels  I    Activiteiten   I

Het schoolgebouw

Het gebouw van het Gemini is op een rustige locatie midden in een woonwijk en naast het  politiebureau gesitueerd. In de nabije omgeving zijn er geen andere VO-scholen en zijn er binnen loopafstand voorzieningen van het openbaar vervoer.

Er is maar één gebouw. Ons gebouw is groot genoeg om alle leerlingen van alle niveaus een plekje te bieden. Binnen de school heeft iedere afdeling zijn eigen plek en grotendeels zijn “eigen” lokalen. Omdat er meerder aula’s zijn, is er tijdens de pauzes voldoende ruimte voor iedere leerling. Ook de gymzalen zijn op het terrein van de school waardoor leerlingen onder schooltijd niet hoeven te reizen.

Aan het eind van de straat is een bushalte waar  bussen stoppen die zowel naar Dordrecht, Rotterdam Zuidplein als Rotterdam IJsselmonde gaan. Leerlingen die met de fiets en of scooter komen, kunnen hun vervoermiddel binnen ons hek op de daarvoor bestemde plekken parkeren (uiteraard op slot!). Op het plein is er op vaste tijden toezicht waardoor ongenode gasten niet zomaar het plein op kunnen.

Voor iedere leerling is een kluis beschikbaar.

Er zitten op dit moment ongeveer 780 leerlingen op onze school. Deze leerlingen komen overal vandaan. We hebben leerlingen uit Ridderkerk, Barendrecht, Alblasserdam, Zwijndrecht, Hendrik Ido Ambacht, Charlois en diverse andere wijken van Rotterdam…  Kortom, leerlingen die naar onze school willen, zijn vaak ook bereid om iets langer te reizen.

Het onderwijs

Op het Gemini kunnen leerlingen met alle adviezen behalve een gymnasium-advies terecht. Wij bieden dus zowel vmbo basis-, kaderberoepsgericht, mavo, havo als vwo aan. Wij hebben op onze school “dakpanklassen” zoals: basis/kader, mavo/havo en havo/vwo. Het is echter ook mogelijk om geplaatst te worden in een kader-klas, mavo-klas of vwo+ klas. In alle gevallen krijgen leerlingen  twee jaar de kans om zich te bewijzen op het juiste niveau.

Op het Gemini hebben wij de volgende niveaus :

 • Vmbo-basis met of zonder leerwegondersteuning
 • Vmbo-kader met of zonder leerwegondersteuning
 • Vmbo-gemengde of theoretische leerweg (= mavo) : bij aanmelding wordt er geen   onderscheid gemaakt tussen deze twee niveaus
 • Havo
 • Vwo

De vmbo basis en kaderafdeling bestaat uit verschillende vakcolleges. Dit houdt in dat de leerlingen vanaf klas 1 een richting kiezen waarin ze tot aan het eindexamen les krijgen. We hebben de volgende vakcolleges :

 • Techniek
 • Zorg & Welzijn

Het Gemini College biedt geen tweetalig onderwijs aan. Dit is een bewuste keuze van de school, omdat het eindexamen te allen tijde in het Nederlands gemaakt dient te worden. Voor de kinderen die interesse hebben in een verdieping van de Engelse taal, bieden wij wel een Cambridge traject aan. Aan het eind van dit traject kan er een wereldwijd erkend certificaat behaald worden. Dit certificaat is het bewijs dat je hetzelfde niveau als een in Engeland geboren persoon (native speaker) beheerst.

Er zijn op het Gemini geen speciale klassen. Wel worden er speciale lessen aangeboden zoals bijvoorbeeld :

 • Spaans (ook als examenvak)
 • Filosofie (ook als examenvak)
 • BSM: Bewegen Sport en Maatschappij (examenvak Sport in havo-vwo)
 • LO2 (examenvak sport in vmbo (basis, kader en mavo)
 • B&M : Burgerschap en Maatschappij
 • Drama /Dans
 • Huiswerkbegeleiding
 • Masterclasses : in het flexrooster kunnen leerlingen extra vakken kiezen passend bij hun interesses.  Zo kan een leerling bijvoorbeeld gitaarles volgen, EHBO, extra sporten of extra lessen techniek of koken krijgen.

Het advies van de basisschool is leidend. Na de aanmelding wordt contact met de basisschool opgenomen. Samen wordt besproken wat de beste plaatsing voor een kind is.

Omdat wij vrijwel alle niveaus aanbieden, is er altijd wel een geschikte afdeling te vinden waar een leerling geplaatst kan worden. Indien een leerling niet voldoet aan de aanmeldingseisen van een bepaald niveau zal er altijd contact met de ouders zijn om de verdere stappen te bespreken.

De onderwijstypes zijn ongeveer even groot, waarbij de havo-vwo afdeling de grootste is.

Dit is afhankelijk van het niveau. De leerlingen die een vmbo-diploma hebben behaald, gaan over het algemeen naar het Middelbaar Beroeps Onderwijs. Het percentage leerlingen dat bij ons na het behalen van een mavo diploma succesvol doorstroomt naar de havo  is hoger dan het landelijk gemiddelde. De leerlingen die een havo-diploma behaald hebben gaan over het algemeen naar het Hoger Beroepsonderwijs (HBO). Ook is een overstap naar klas 5 vwo mogelijk. De leerlingen die een vwo-diploma hebben behaald, gaan meestal naar de universiteit.

De Brugklas

Op het Gemini wordt gewerkt met een tweejarige brugperiode. Dit betekent dat leerlingen twee jaar de tijd hebben om zich te bewijzen. Aan het eind van het tweede leerjaar worden leerlingen op het definitieve niveau geplaatst.

De groepsgrootte kan per afdeling en per jaar verschillen. Onze ideale groepsgrootte is ongeveer 25 leerlingen. De maximale groepsgrootte is echter 32. Dit komt in de praktijk niet veel voor.

Bij de vakcolleges basis/kader zijn de groepen kleiner. Hier ligt het maximum tussen de 15-18  leerlingen.

Leerlingen krijgen van ons de keuze of ze wel of niet bij klasgenoten van de basisschool geplaatst willen worden. Waar mogelijk trachten wij rekening te houden met de voorkeuren van de kinderen.

Er is geen aparte ingang en/of kantine voor brugklassers. Vanaf dag 1  zijn de leerlingen net als iedere andere leerling onderdeel van onze school. Wij merken dat de leerlingen van de verschillende afdelingen, niveaus en leeftijden in goede harmonie met elkaar leven.

Gedurende de eerste week van het schooljaar is er een speciaal introductieprogramma voor de leerlingen. Bij dit programma ligt de nadruk op groepsvorming. Tevens zal er aandacht worden besteed aan het installeren van de Chromebook en het leren werken met de verschillende programma’s op de Chromebook.

Binnen het flexrooster is het mogelijk om extra huiswerkbegeleiding te kiezen. Daarnaast hebben de eersteklassers 2 mentorlessen in de week waarin aan vaardigheden gewerkt wordt. Tot aan de herfstvakantie worden er geen cijfers gegeven. Leerlingen worden in die periode alleen beoordeeld op vaardigheden.

Wij werken ook met een speciale huiswerkagenda waardoor wij al onze leerlingen kunnen leren plannen. Wij zijn van mening dat een kind dat kan plannen op zijn of haar niveau te allen tijde een diploma moet kunnen halen.

Het aantal lesuren dat een leerling in de week volgt, is per afdeling en per leerjaar verschillend. Omdat wij met een flexrooster werken, hebben de leerlingen maximaal 3 vaklessen van 80 minuten per dag. Vaklessen zijn bijvoorbeeld  Nederlands, Engels of Wiskunde. De overige uren op een dag zijn de flexuren. Deze uren vullen leerlingen zelf in waardoor het lesrooster per individu verschillend kan zijn.

Dit is afhankelijk van het soort leerproblematiek. Bij de mildere vormen zal de mentor zijn of haar leerlingen helpen. Indien het om zaken zoals bijvoorbeeld dyslexie of faalangst gaat, zal ons ondersteuningsteam de desbetreffende leerling helpen. Samen met dit team wordt een plan gemaakt hoe de leerling het beste geholpen kan worden. Dit plan zal voor iedere leerling anders zijn.

De mentor is voor de leerlingen het eerste aanspreekpunt. De mentor is een soort coach die de leerlingen in de breedste zin van het woord helpt. Tijdens de mentorlessen zal de mentor helpen bij het leren leren. Ook zal de mentor voortgangsgesprekken met leerlingen en ouders voeren.

Lessen en tijden

Het eerste uur begint om 08.40 uur en het laatste uur eindigt om 15.45 uur. Dit betekent niet dat iedere leerling iedere dag  van 08.40 – 15.45 uur op school zit. Het eerste en de laatste twee lesuren van de dag zijn flexuren. De leerlingen kunnen deze uren onder bepaalde voorwaarden zelf invullen waardoor zij soms later beginnen of eerder uit zijn.

Er zijn 3 pauzes op een dag. Twee pauzes van 20 minuten en één pauze van 30 minuten. Na iedere vakles (les van 80 minuten) is er dus een pauze.

De leerlingen uit leerjaar 1 en 2 mogen het schoolplein onder schooltijd niet verlaten. Wij trachten in deze leerjaren het aantal tussenuren tot een minimum te beperken. Indien er toch een les uitvalt die niet opgevangen kan worden, hebben de leerlingen de gelegenheid om tijdens een tussenuur alvast een flexuur te draaien waardoor ze eerder uit kunnen zijn. Indien er toch tussenuren ontstaan, waar geen andere oplossing voor is, mag een leerling alleen met toestemming van de afdelingsmanager het plein verlaten.

Het rooster wordt met behulp van het programma Zermelo met de leerlingen gecommuniceerd. In het geval dat eerste of laatste uren uitvallen, mogen de leerlingen later beginnen of zijn ze eerder uit. De tussenuren worden zo veel mogelijk opgevangen. Indien er toch een les uitvalt die niet opgevangen kan worden, hebben de leerlingen de gelegenheid om tijdens een tussenuur alvast een flexuur te draaien waardoor ze eerder uit kunnen zijn.

Onze verzuimcoördinator monitort de gehele dag de absentie van de leerlingen. Indien een leerling niet bij een les aanwezig is, zonder dat de school daar een melding van ouders over heeft ontvangen, zal de verzuimcoördinator of een van de afdelingsassistenten contact met de ouders opnemen. Indien blijkt dat de leerling gespijbeld heeft, zal de leerling de gemiste uren dubbel moeten inhalen. Mocht een leerling vaker spijbelen zal de afdelingsmanager andere maatregelen nemen.

De aanwezigheidsregistratie wordt in het programma Magister bijgehouden. Ouders en/of verzorgers krijgen een eigen account in Magister waardoor ze ook zelf de aan- en of afwezigheid van hun kinderen kunnen monitoren.

Een leerling die te laat is, moet zich de volgende dag een half uur voor zijn of haar eerste les melden. Als een leerling 3, 6 of 9 keer te laat is geweest, ontvangen ouders en/of verzorgers hierover een brief. Dit betekent dat de leerling een aantal dagen voor straf van 08.00 – 16.30 uur op school aanwezig moet zijn. Bij 12 keer te laat wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld.

Over het algemeen worden proefwerken en schriftelijke overhoringen tijdens de lessen afgenomen. Als een leerling tijdens een toets afwezig is geweest, dient hij of zij het gemiste werk tijdens het inhaaluur in te halen. Op maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag zijn er vaste inhaalmomenten in het rooster opgenomen. Voor alle havo-vwo leerlingen is er aan het einde van het schooljaar een proefwerkweek ingeroosterd.

Contact met ouders

Het contact met ouders en of verzorgers vinden wij als school heel erg belangrijk. Wij zijn van mening dat wij uw kind niet goed kunnen begeleiden als het contact tussen ouders/verzorgers en de school niet optimaal is. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de ouders/verzorgers.

Voorafgaand aan de start van het schooljaar worden de ouders/verzorgers van de nieuwe leerlingen op school uitgenodigd voor een informatieavond. Tijdens deze informatieavond wordt besproken hoe alles bij op school in zijn werk gaat. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat ouders/verzorgers voorafgaand aan de start van het schooljaar kennis hebben gemaakt met de mentor. Hierdoor kunnen zaken die vooraf bij ons bekend moeten zijn ook met de mentor besproken worden.

Uiteraard hebben wij gedurende het schooljaar ook ouderavonden. Zo is er na ieder rapport een ouderavond. De eerste twee rapporten worden door de ouders/verzorgers samen met hun kind opgehaald. Tevens wordt de periode tot aan het rapport geëvalueerd. Het overgangsrapport wordt wel met de leerling meegegeven.

Nadat het rapport is opgehaald, zal er ook een avond georganiseerd worden waarop ouders/verzorgers in gesprek kunnen gaan met de vakdocenten. Uiteraard kunnen ouders/verzorgers het gehele jaar een verzoek indienen bij de docenten voor een gesprek. Het komt ook voor dat docenten om een afspraak vragen.

Ouders/verzorgers krijgen  eigen inloggegevens voor Magister. In Magister kunnen de ouders de volgende zaken zien:

 • Huiswerk en toetsen
 • Cijfers
 • Absentie

In de gevallen dat het niet goed gaat met een kind zullen de ouder(s)/verzorger(s) worden uitgenodigd door de mentor voor een gesprek. Samen zullen we plannen maken om het tij te doen keren.

Onze decaan zal de ouders uitnodigen voor informatieavonden waar dit onderwerp centraal staat.

De mentor en/of de vakdocent

Het Gemini College heeft een actieve ouderraad. De ouderraad helpt bij de organisatie van evenementen, maar is ook een klankbord voor de directie. Zo wordt nieuw beleid vaak getoetst bij de ouderraad en krijgen wij feedback om processen te verbeteren. Ouders die geen lid van de ouderraad zijn, worden regelmatig door middel van enquêtes naar hun mening gevraagd. Wij gaan graag het gesprek aan met ouders/verzorgers die ons feedback willen geven.

Veiligheid en regels

Op onze website www.geminicollegeridderkerk.nl staat het leerlingenstatuut. Hier staan alle belangrijke regels van school in. Jaarlijks worden deze zaken aangepast en vernieuwd.

Onze school heeft meerdere toezichthouders in dienst. Deze surveilleren tijdens de pauzes in de drie aula’s en op het plein. Ook de docenten en directieleden houden toezicht.

Sinds dit schooljaar mag er op geen enkele school in het land nog gerookt worden. Wij hanteren deze regels dan ook.

Pesten en agressie zijn zaken die wij als school totaal niet accepteren. Hier treden wij dan ook hard tegen op. Om te voorkomen dat dit plaatsvindt, hebben wij in de eerste week van het schooljaar een introductieprogramma dat  gericht is op kennis maken met elkaar. Wie een ander kent, zal namelijk minder snel negatief gedrag tegen de ander vertonen. Daarnaast wordt er tijdens de mentorlessen (de eerste zeven weken van het schooljaar zijn er twee mentorlessen per week) aandacht besteed aan deze onderwerpen. Ook hebben wij een brugklaskamp dat in het teken staat van groepsvorming.

Ja, er is camerabewaking bij de fietsenstalling.

Alle activiteiten naast de lessen

Vanwege de coronaperiode zijn er dit schooljaar geen excursies en kampen. Of dit het volgend schooljaar wel kan moeten we nog zien.

In het eerste jaar is er een verplicht brugklaskamp. Daarnaast zijn er nog vakexcursies. Deze kunnen ieder jaar weer anders zijn. Ook is er een kerstgala en een jaarafsluiting met een pretparkbezoek. Kortom genoeg leuke dingen naast de lessen.

Bij schoolfeesten is ons personeel altijd aanwezig. Samen met de leerlingen trachten wij een leuk feest te organiseren. Leerlingen helpen namelijk ook mee met de organisatie.

Het Gemini College heeft een leerlingenraad waarin leerlingen van alle opleidingen  zijn vertegenwoordigd. Deze raad vergadert samen met de directeur over allerlei onderwerpen met als doel  ervoor te zorgen dat de school een prettige omgeving blijft voor alle leerlingen.

Er zijn geen aparte clubs, maar tijdens de lessen Nederlands wordt aandacht besteed aan lezen; theatervoorstellingen worden georganiseerd rondom thema’s zoals bijvoorbeeld over pesten, sociale media of discriminatie.

De leerlingen van de onderbouw basis/kader krijgen de gelegenheid om gratis deel te nemen aan het sportprogramma van “alleen jij bepaalt”. Samen met een plaatselijke voetbalvereniging krijgen leerlingen die dit willen de gelegenheid om te sporten onder begeleiding van een eigen coach.