• Het Flexrooster

    Ruimte voor een vak als Urban Dance of een uurtje later beginnen

Het Flexrooster

Het Gemini College heeft sinds schooljaar 2019-2020 het flexrooster. Dit betekent dat je een rooster krijgt van 3 vaste lesblokken van 80 minuten per dag met ervoor en erna flexuren. Je kunt zelf kiezen wat je tijdens de flexuren volgt. Denk hierbij aan onder andere bijlessen, stilte-uren en huiswerkbegeleiding.

Tijdens de tweejarige brugperiode (onderbouw) zul je een aantal flexuren verplicht moeten volgen. Je maakt huiswerk op school, zodat er thuis zo min mogelijk huiswerk gemaakt of geleerd hoeft te worden. Er blijven genoeg uren over waarbij jij zelf een keuze kunt maken.

Extra
Met het flexrooster bieden we maatwerk: je kunt kiezen voor extra uitleg, verdieping of verrijking van de lesstof of verbreding
(extra vakken). Dit doe je onder persoonlijke begeleiding van vakdocenten en je mentor.

Leren door doen
Met het flexrooster krijgen vakdocenten meer tijd om de betekenis van de lesstof uit te leggen en samen met jou concrete praktijkvoorbeelden te analyseren. De samenwerking komt de sfeer en de prestaties ten goede. Je leert door “doen”.

Talentontwikkeling
Het traditionele onderwijssysteem biedt onvoldoende gelegenheid om jouw talenten optimaal te kunnen ontwikkelen. Het flexrooster biedt juist de mogelijkheid om je te verdiepen in andere interessante zaken als Spaans, sportclinics, kookcursussen, drama, dans, filosofie, techniek, ondernemerschap etc.

Ontdek de pluspunten van het Flexrooster

    • Ruimte voor jou om in rust te kunnen studeren en/of je voor te bereiden op de les, toets of presentatie;
    • Ruimte voor jou om je te verdiepen of juist extra ondersteuning te krijgen van een vakdocent;
    • Ruimte om met andere leerlingen van verschillende jaren en niveaus samen te werken aan projecten;
    • Rust door 3 vakken van 80 minuten per dag waar jij actief meedoet en tijd krijgt om samen te werken.

Je eigen chromebook of iPad

Alle leerlingen van Het Gemini College werken in een digitale leeromgeving op de eigen Chromebook of iPad. Hiermee hebben ze altijd en overal veilig toegang tot het huiswerk, lesrooster, lesmateriaal en opdrachten. Bovendien draagt de digitale leeromgeving bij aan afwisselend onderwijs, betere concentratie en er zijn minder boeken nodig.