• Burgerschap en maatschappij

    Geef iets terug aan de maatschappij en maak er met elkaar een betere wereld van

Burgerschap en maatschappij

Burgerschap is de manier waarop je deel kunt nemen aan de maatschappij en hoe jij helpt deze vorm te geven. Bij Burgerschap worden onderwerpen besproken die te maken hebben met hoe we met elkaar omgaan (samenleven), de politiek, de cultuur (gelijkwaardigheid/verdraagzaamheid) en het milieu. Op al deze gebieden kun je iets teruggeven aan de maatschappij en er zo met elkaar een betere wereld van maken. We laten je graag zien dat de wereld groter is dan de vierkante meters op school en je leefomgeving.

Het Gemini College draagt hier een steentje aan bij door het opzetten van diverse projecten (milieu, voedsel, straatcultuur, de Rotterdamse haven etc.) Daarnaast is er ruimte voor jouw vragen, maar ook voor de vragen van je klasgenoten.  Hierbij werken afdelingen samen, maar wordt er ook rekening gehouden met de verschillen tussen de opleidingen. Je gebruikt je handen (handvaardigheid, tekenen, gerechten maken) en je hoofd (op het gebied van ontwerp, organisatie en planning).

Bij Burgerschap en Maatschappij gunnen we jou de ruimte om jezelf te zijn en die ruimte gunnen we anderen ook. Rekening houden met elkaar is daarom bij alle onderwerpen heel belangrijk. Dit vraagt van ons allemaal dat we kunnen luisteren naar elkaar; dat we ons verdiepen in hoe we over dingen denken, een mening hebben, maar ook de denkwijze of mening van de ander respecteren.