• De kennismakingsdagen

  Houd u voor actuele data om kennis met de school te maken onze website vanaf september in de gaten.

De kennismakingsdagen van Gemini College Ridderkerk

Op het Gemini College dagen we je uit om het beste uit jezelf te halen. Je krijgt bij ons alle ruimte om jouw mogelijkheden te verkennen en je talenten te ontdekken. De aanmeldperiode voor het schooljaar 2021-2022 is inmiddels voorbij. Maar wil jij graag weten wat onderzoekend onderwijs voor jou kan betekenen? Houd dan deze pagina vanaf september regelmatig in de gaten.

– Er zijn nog geen nieuwe kennismakingsdagen bekend –

Ontdek de pluspunten van het Gemini College

  • Diverse opleidingen/niveaus mogelijk: vwo, havo, mavo (= Theoretische Leerweg en Gemengde Leerweg met het profiel Dienstverlening en Producten + eventueel doorstroom naar havo) en Vakcollege (vmbo basis en kader) met de profielen Bouwen Wonen en Interieur; Produceren Installeren en Energie; Zorg en Welzijn en Economie en Ondernemen.
  • Een aparte vwo-klas met vakken als Spaans, Klassieke Culturele Vorming en filosofie
  • Hoog slagingspercentage met een gemiddelde van 93% (in 2020 ondanks Corona zelfs 99%)
  • Een Flexrooster waarbij het ontdekken en ontplooien van de talenten van uw kind centraal staan. Onderwijs op maat.
  • Maatschappelijke betrokkenheid met pijlers als: Veiligheid, Gezondheid, Burgerschap en Talentontwikkeling
  • Warme overdracht van de basisschool naar het Voortgezet Onderwijs door samenwerking met onze partnerscholen en lessen op de eigen afdeling
  • Uitgebreide begeleiding en ondersteuning

Een eigen chromebook

Iedereen heeft op basis van een huur- of koopovereenkomst een Chromebook. Hiermee heeft uw kind thuis en op school toegang tot het leerplatform waar hij/zij onder andere leermiddelen, opdrachten, huiswerk, lesroosters en cijfers kan vinden. Ook kunnen ze e-mailen met de docenten en klasgenoten en werkstukken en opdrachten digitaal inleveren. Op deze manier blijft de schooldag zo afwisselend en zo leuk mogelijk en werken ze altijd met actuele informatie!

Contact

Heeft u nog vragen? U kunt altijd samen met uw kind een afspraak maken met de directeur of de afdelingsmanager van de opleiding.

Directeur Gemini College Ridderkerk:
dhr. Gerard Langenberg (gerard.langenberg@ozhw.nl)

Gemini Vakcollege vmbo-bk:
mevr. Ineke Maliepaard (ineke.maliepaard@ozhw.nl)

Gemini mavo:
dhr. Jurgen van Sichem (jurgen.van.sichem@ozhw.nl)

Gemini havo-vwo
dhr. Wim van Zelst (wim.van.zelst@ozhw.nl)

Ook kunt u bellen voor een afspraak via telefoonnummer (0180) 48 69 99